بعد از ظهر قبل از ماه مبارک بود که دور هم جمع شدیم و حرف و حدیث های مختلفی در باره موسسه زدیم. کلاس های تابستانی، خیاطی، کاربافی، زیلو، سفره آرایی و... و راهکارها و مشکلات احتمالی. 

       خانم ذوالفقاری و خانم کارگر و آقای غلامزاده بیشتر رویکرد بسط و گسترش اشتغال دارند و خانم اثنی عشری و آقای علیزاده هم رویکرد تربیتی - فرهنگی . البته تو همه موضوعات همه دخیل اند. آخر جلسه هم به مناسبت اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان بودیم، زحمت توزیع دو راس گوسفند قربانی را حاضرین متقبل شدند. اجرهم و اجرهن علی الله .