به دعوت کمیته امداد امام خمینی ره و با حضور مسولین شهرستان دیداری داشتیم با حضرت آیت الله اعرافی امام جمعه محترم شهرستان ، شنبه 5 تیرماه 1395.
   بیش از هر چیز از توصیه های ایشان استفاده کردیم . بخشداره  فماندار محترم هم تشریف داشتند. کمیته، بهزیستی، بسیج، بنیاد مسکن، شهرداری، شورای اسلامی شهر، از ندوشن و.. نماینده داشتن