امروز 13تیر تیر 1395 با هماهنگی حضوری قبلی درمراسم افطاری منزل آقای سید حسن علایی, رفتیم اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان میبد. 
برخورد محترمانه و گرمی داشت آقای سید احمد علایی شورکی، در عین نوعی تشخض ذاتی و صراحت در بیان.
     یادآوری کردم که موسسه طلوع کوثر ئر زمینه 
حمایت و تقویت بنیه مالی دانش آموزان و دانشجویان مستعد شهرستان میبدو همچنین فعالیت در اشتغال خانگی زنان میبدی قراره فعال باشه که مدتی این روند شروع شده.
     ثبت نام در سایت مشاغل خانگی( http://www.mashaghelkhanegi.ir/) اولین پیشنهاد ایشون بود. این کار می تونه به دو صورت فردی یا پشتیبان باشه که صدور مجوز و بیمه شدن و پروانه فعالیت و ام تا سقف 10ملیون تومان با بهره 4 درصد و... از نتایج اون می تونه باشه، و بقیه کارای وام مربوط میشه به آقای فیاضی تو بانک کارآفرینی.