امروز سه شنبه  15 تیر 1395 و 29 ماه مبارک رمضان، حضورا ملاقاتی داشتم با خانم آقایی مسول امور بانوان فرمانداری شهرستان میبد.

در این دیدار ضمن تبادل نظر، بر اهمیت اشتغال بانوان فارغ از جنبه درآمد زایی آن ، بله با نگاهی به  جنبه سلامت روان در اشتغال این بخش از جامعه  تاکید شد. 

     در پایان مقرر شد ضمن همکاری متقابل، در برنامه های مرتبط و جلسات مربوطه، اطلاع رسانی به عمل آید .