بعد از نماز ظهر و عصر بود. یک مهمان گرامی رسید. با هم رفتیم یک جای سنتی و مهمان همدیگر بودیم.           حرف و حدیث درباره اینکه چطور بهتر تو زمینه ی خدمت به مجموعه ی دانش آموز و دانشجوی مستعدی که نعمت استعداد خدادادی دارد ولی خوب، از نعمت مکنت مادی اون طور که باید و شاید برخوردار نیست و همچنین تلاش برای اشتغال و مشغولیت خانم های خانه دار موفق تر عمل کنیم، به لطف خدا.
    بعدش هم بیرون محوطه چند تا مهمان از کشور اتریش داشیم که یک عکس یادگاری با هم گرفتیم. شما هم اگه میتونید تو این زمینه ها به ما کمک کنید، ممنون میشیم. اجرتان با پرودگار.