یکی از دوستان تلفنی هماهنگ کردند و قرار شد بریم مسجد حضرت رقیه س ولی بعدس هماهنگ شد بیایند خونه ما. شاید نیم ساعت و شایدم یکساعتی شد . یک طرح جدید برای اشتغال خانم هاشد و قرار شد با همکاری موسسه طلوع کوثر اجرایی بشه. اینطور که میگفت مزدش هم بدک نیست. توکل به خدا،ببینیم چی میشه....