یکی از دوستان ما که همکلاسی در دوره دانشگاه و دبیرستان که از قضا خواننده خوبی هم هست ساعت های فراغت رو با یک کار خانگی پر می کنه که به احتمال قوی خانواده گرامی هم بهشون کمک می کنند. بسته بندی ادویه و تهیه ترشی و اینا.... 

شاید این بتونه الگوی خوبی برای علاقمندان باشه