دیشب، شب آخر روضه ی مرحوم حاج حسین کارگر ( حسین میرزا علی ) بود. به قسمتی از روضه حاج آقا عزیزیان رسیدم . در پایان روضه و وقت به قول بچه ها فضیلت در کنار جناب آقای مبینی مدیر سابق اداره صنایع دستی استان یزد بودم . ایشان توصیه های خوبی داشتند از جمله اینکه فعالیت در حوزه صنایع دستی و اشتغال شرط مهمش حوصله و پشتکار و پیگیری است.

  همچنین آقای مبینی در مورد بیمه ی کسانی که قرار است در کارگاه قالی بافی فعالیت داسته باشند  و درآمد نسبتا خوب این کار هم مطالب خوبی گفتند.