کار ساخت و ساز میتونه از منابع درآمدزای خوبی برای خیلی ها باشه. یک زمین ساده تا یک بنای مانگار تاریخی ..... کمک به حل مشکل مسکن، تشویق به ازدواج و ده ها فایده دیگه.. که پول در آوردن یکیشه ...