این قالی به گفته یکی از افراد مطلع، درحال حاضر در یزد که هیچ، در اصفهان هم نمونه ای ندیده ایم، هرچند قبلا از این دست قالی وجود داشته. انشاءالله قراره 5 الی 7 ماه تعداد 5 نفر قالیباف حرفه ای ببافند. توکل به خدا....