داشتم می رفتم نماز جمعه. امروز 5شهریور 1395. دیدم یک بنر نسبتا بزرگ روش نوشته خاکشیر همدان، 10000 تومان. پرسیدم کارت خوان دارید؟گفت نه! گفتم اجازه میدید یه عکس بگیرم ... اومد من و من کنه بگه بله.... اون یکی که تو عکس نیست اومد و گفت... نه!  گفتم چرا؟گفت یه بار ازمون عکس گرفتن و بنر کردن و زدن اون بالا که ایهاالناس اینم سد معبر.... سد معبر هم حرومه و....!

راستش منم گوشیم در آوردم و رفتم تو همین وبلاگ .. بهش نشون دادم که ای برادر ببین!من عکس رو برا وبلاگم میخوام.. در باره شغل های ساده، یکی یکی نشونش دادم... قانع شد. گفتم اگه راضی نیستی پشتت رو بکن به دوربین! البته بازم اونیکه تو عکس نیست گفت پلاک ماشین تو عکس نیفته!. عکس گرفتم. بهش نشون دادم. خیالش راحت شد. گفت حالا بذار تو وبلاگ..... نفسم در اومد... اینم اون عکس!  خیال کردید وبلاگ نوشتن کار ساده ایه؟ مرحوم پدرم تشریف آوردن بیرون!. شادی روح همه اموات صلوات...