امروز بعد از نماز ظهر و عصر یه سری آخر وقتی رفتم تامین اجتماعی شهرستان. اتاق رئیس رو که پیدا کردم گفتند نماز جماعته. 4 رکعت نماز عصر قضا همینطوری خوندم و بعدش با رئیس محترم یعنی آقای فلاح رفتیم اتاق ایشون. آقای فلاح رو صندلی رئیسی ننشست و اومد کنار بنده نشست و بعد از معرفی خودم خلاصه فعالیت و اهداف موسسه طلوع کوثر را براشون گفتم که با استقبال آقای فلاح روبرو شد و بلند شدن تلفنی سفارش دو تا چایی دادند.

       در کل توصیه های نهایی آقای فلاح این بود احتیاط شرط عقله. نکات  مهم حقوقی و ظرافت های موجود کارگر و کارفرمائی از توصیه ها و تاکید های ایشون بود. قرار شد جدی پیگیری کنم. جایی خوردم و عکس هم گرفتیم و اومدم خونه.