از هنرستان تلاشگران اومدم بیرون، رفتم اونور خیابون، به اولین مغازه سرامیکی گفتم کارگاه شما فعاله؟گفت نه... ببین اون یکی .... رفتم از آقای علمچی پرسیدم که کارگاه فعاله؟ گفت بله! اجازه گرفتم اومدم تو کارگاه.  گل بود و چرخ گردون و استاد و کاسه آب و دست هنرمند....

    داشت دوره ( بر وزن کوره ) درست می کرد. بعدش میذارن خشک بشه، تراش و صافکاری، طرح و نقاشی،لعاب و بعدش هم تو کوره... 

  البته بگم دوره،همون ظرف سفالی لعاب داریه که توش شیر میریزن و طی یک چرخه ی خاص، تبدیلش میکنن به ماست... البته به صورت سنتی...بفرمائید......

   البته عکس آخری چپکیه، نتونستم اینجا بگردونمش... شما بیزحمت گوشی بچرخونید..