راستش مردم ما از قدیم و ندیم با سلیقه ها و نظرات و افکار جور واجور، تو کار امام حسین ( ع ) و روضه و مجلس وعظ و خطابه،تقریبا همه هم نظرند. این حاج حسن ما هم سه شنبه های اول هر ماه( نه هر برج )، مجلس روضه داره، واعظ هم حاج آغا فاضلی و حاج آغا ملااحمدی هستن. هر هفته هم شام،همیشه هم شام همونیه که تو عکس می بینید... نون تازه،نون خشک، آبگوشت سنتی،و ماست محلی. خونه اش هم درست کوچه مقابل کدخدا... 

     تواضع و سادگی بزرگان دینی و متدینین رو به راحتی تو عکس ها میشه دید، آشنا کردن مردم با آموزه های دینی هم میتونه یه کار خیر و خداپسند باشه. حاج حسن تو عکس کنار حاج آغا فاضلی نشسته، و تو عکس تو کوچه هم سمت راست حاج آغا ملااحمدی ایستاده.

   حاج آغا ملااحمدی ایستاده.