اگر انجام کار برای مردم خوبه،  پس شناسوندن یک مجموعه خدمتگذار هم میتونه خوب باشه، تا اگر لازمه بهشون کمک کنیم و اگه لازم دونستن، تو خدمت به مردم بهمون کمک کنند.... اینم یک جمع فرهنگی (والبته یه جورائی سیاسی ) منم باهاشون سر و کار دارم. 

   این جمع در تقدیر و تشکر از آقای دکتر فلاح بود او هم مدتی قابل توجهی است با موسسه خیریه ی باب الحوائج همکاری فعال داره..  

     دکتر فلاح تو عکس تقریبا وسط متمایل به سمت راست تصویر و با کت قهوه ای و دست راستش روی کتشه...