خرید دو دستگاه چرخ خیاطی و میز و قیچی پنج تیغ و اجاره محل کار و .... مقدمه شروع به کار و اشتغال زایی خانم ها بود که  فعلا یه چهار نفری مشغول کار شده اند.