بعد از صحبت حضوری با ریاست دانشگاه آیت الله حائری (ره) میبد و معرفی نوع  و نحوه عملکرد این موسسه در فاطمیه مهرجرد، دعوت شدیم بریم دانشگاه را هم از نزدیک ببینیم و رفتیم، نشست نسبتا مفصل با ریاست دانشگاه و بیان تاریخچه و فعالیت ها و حتی طرح های بسیار متنوع سردر دانشگاه که قرار است اجرایی بشه رو دیدیم. 

    بعدش آقای دکتر کلانتری، ریاست دانشگاه، شخصا ما رو همراهی کرد و از امکانات دانشگاه و طرح های مختلف حتی از سالن امتحانات و همچنین طرح خوابگاه خواهران و نمازخانه بزرگ و زیبای دانشگاه بازدی داشتیم و بعدش هم ناهار و اهداء یک کتاب در باره آقای دکتر عبدالعظیم پویا و خداحافظی تا دم در و یاعلی ...